Welkom

Uitnodiging Digitale Editie

Geachte leden en belangstellenden,

Genoodzaakt door de coronamaatregelen, maar ook met enige trots, kondigen we hierbij de 1e digitale editie van de landelijke KNF-nascholing en ALV aan, en wel op vrijdag 4 september 2020. 

De dag biedt plenaire lezingen met actuele onderwerpen, zoals de nieuwe richtlijnen postanoxisch coma en polyneuropathie. Daarnaast zijn er de workshops, zij het in iets andere vorm. Daarmee is de nascholing wat compacter dan oorspronkelijk gepland, maar we hopen dat de inhoud en diepgang behouden blijven en zullen ook zorgen dat er een interactief karakter is. Om de kwaliteit te waarborgen is een professioneel bedrijf betrokken. Vanzelfsprekend is de nascholing geaccrediteerd en rekenen we voor het verkorte programma een aangepast tarief. We hopen op uw enthousiasme!

Tijdens de ALV op 4 september komen de diverse commissies aan het woord en zal ook het jaarverslag 2019 besproken worden. Het bestuur vindt het van belang uw stem te horen. Eventuele agendapunten en vragen kunt u mailen aan secretaris@nvknf.nl.

De deels vernieuwde nascholingscommissie en het bestuur van de NVKNF hoopt velen van u op deze nascholing (digitaal) te kunnen verwelkomen!

Stephan Goedee, Hans Koelman, Christiaan Saris, Martijn Tannemaat en Selma Tromp

Fleur van Rootselaar, voorzitter NVKNF

Sponsors