Revolution Slider Error: Slider with alias stem2018 not found.
Maybe you mean: 'knf2020'
 
 
 

Storm van Leeuwen Magnus Prijs

Storm van Leeuwen Magnus Prijs

Achtergrond
De prijs wordt toegekend aan de auteur van de beste wetenschappelijke publicatie op het gebied van klinisch neurofysiologisch onderzoek in de afgelopen 2 jaar. Uit de inzending moet duidelijk blijken dat de kandidaat als ‘auctor intellectualis’ van het artikel beschouwd kan worden. De uitreiking zal plaats vinden op de voorjaarsvergadering van de NVKNF. Voor de winnaar is er een speciaal voor deze prijs ontworpen kunstvoorwerp en een geldbedrag van € 1000.

Voorwaarden
De artikelen dienen te zijn gepubliceerd of geaccepteerd in een internationaal “peer-reviewed” wetenschappelijk tijdschrift in de voorafgaande 2 jaar.

Procedure
Voorgedragen werk svp zenden aan de voorzitter van de jury (alleen digitaal): dr. J.H. van der Hoeven, UMCG (j.h.van.der.hoeven@umcg.nl). De beoordeling van het ingezonden werk zal geschieden door een jury bestaande uit: Dr. J.H. van der Hoeven (UMCG), Dr. J.T.H.M. Koelman (Amsterdam UMC lokatie AMC), Dr. Ir. J.P.H. Reulen (MUMC+) en Dr. M.J. Zwarts (Kempenhaeghe).

Eerdere winnaars Storm van Leeuwen-Magnus prijs

2017 Arthur Buijink (Amsterdam UMC lokatie AMC)
A.W.G. Buijink et al. Motor network disruption in essential tremor: a functional and effective  connectivity study. Brain 2015: 138; 2934-2947.  

2015 Gert van Dijk (LUMC)
J.G. van Dijk et al. The semiology of tilt-induced reflex syncope in relation to electroencephalographic changes. Brain 2014: 137; 576-585.

2013 Maryse van ’t Klooster (UMC Utrecht)
M.A. van ’t Klooster et al. Time-frequency analysis of single  pulse electrical stimulation to assist delineation of epileptogenic cortex. Brain 2011: 134; 2855-2866.

2011 Cees Stam (Amsterdam UMC lokatie VUmc)
C.J. Stam et al. Graph theoretical analysis of magnetoencephalographic functional connectivity in Alzheimer disease. Brain 2009: 132; 213-224.